Studentii UTCN au participat la activitatile Real Life Problem Solving (RLPS) din cadrul proiectului HEIBus

Studenții Universității Tehnice din Cluj-Napoca au participat la activitățile din săptămâna intensivă prevăzute în a doua sesiune de proiecte Real Life Problem Solving (RLPS), proiect component HEIBUS. Săptămână intensivă a avut loc în perioada 17-21 septembrie 2018 și a fost organizată de Universitatea din Miskolc. Studenții participanți au primit ca temă de lucru sarcina de a rezolva o problemă reală propusă de compania Robert Bosch Power Tool Kft (Miskolc, Ungaria). Tema proiectului BOSCH RLPS vizează dezvoltarea unor noi unelte electrice conectate pentru hobby și decorațiuni interioare. Studenții analizează soluțiile existente pe piață, dezvoltă noi concepte și funcționalități pentru aceste sisteme și vor proiecta structura hard și soft necesară implementării ideilor propuse. În proiect participă 14 studenți și 6 cadre didactice coordonatoare de la: Universitatea din Miskolc, Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca și Universitatea de Științe Aplicate JAMK. Aceștia vor forma 3 echipe mixte, echipe ce au în componență studenții celor trei universități partenere, care pe durata unui semestru vor încerca sa găsească soluții la tema propusă. În această perioadă studenții celor trei universități au desfășurat activități comune ce au vizat lucru în echipă pentru rezolvarea temei, vizite la compania Bosch, discuții cu cadrele didactice coordonatoare și diferite activități sociale de recreere.

La finalul proiectului, în luna decembrie 2018, echipele participante vor prezenta rezultatele obținute în fața reprezentanților companiilor, iar aceștia vor desemna echipa câștigătoare.

În proiectul Bosch RLPS, în cadrul Universităţii Tehnice din Cluj-Napoca, coordonarea științifică revine domnilor profesori Șef lucrări dr.ing. Simona Noveanu și Șef lucrări dr.ing. Ciprian Lăpușan, iar studenții participanți sunt: Akos Szegedi, Ingrid Laposi, Norbert Leghel, Vivien Pente, Alexandru Chiriac și Raul Vraja, de la specializările de Mecatronică și Inginerie Economică Industrială.

Toate activitățile desfășurate vor facilita contactul direct al studenților cu mediul industrial într-un cadru bine definit ce va susține dezvoltarea profesională a acestora. Participarea lor în acest proiect va permite aplicarea cunoștințelor acumulate în rezolvarea unei probleme reale din industrie și în același timp va consolida abilitățile de a lucra în echipă și de management a proiectelor.

Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca este parteneră în proiectul Smart HEI-Business collaboration for skills and competitiveness (HEIBus), proiect finanțat prin programul Erasmus + Knowledge Alliances 2. Proiectul HEIBus are ca obiectiv general consolidarea colaborării dintre instituțiile de învățământ superior și companii prin crearea unor noi modele de cooperare. Modelele dezvoltate facilitează implicarea companiilor în procesul educațional și, în același timp, constituie cadrul care va permite un mai bun transfer de cunoaștere între parteneri prin implicarea studenților și cadrelor didactice în proiecte internaționale de cercetare, dezvoltare și inovare (C&D&I) propuse de companii.

Mai multe detalii privind proiectul puteți găsi pe pagina Facebook www.facebook.com/heibusproject/ și site-ul www.heibus.eu proiectului.

Contact:

Ș.l.dr.ing. Ciprian Lăpușan – Coordonator Proiect UTCN
Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca
ciprian.lapusan@mdm.utcluj.ro
 
heibus-rlps-miskolc-1