HOME

Mecatronică
Mecanică Fină și Nanotehnologii


Departamentul de Mecatronica si Dinamica Masinilor este subordonat Facultatii de Autovehicule Rutiere, Mecatronica si Mecanica a Universitatii Tehnice din Cluj-Napoca. Departamentul gireaza pregatirea studentilor specializarilor de Mecatronica si Mecanica Fina si Nanotehnologii – Ciclul I – studii universitare de licenta (4 ani) si a specializarilor de Ingineria Sistemelor Mecatronice si Inginerie de Precizie si Managementul Calitatii – Ciclul II – studii universitare de masterat (2 ani). In cadrul departamentul se poate urma si cea mai inalta treapta a dezvoltarii profesionale a studentilor, doctoratul – Ciclul III – studii universitare de doctorat (3 ani), avand 6 conducatori de doctorat in domeniile ingineriei mecanice si a ingineriei industriale.