Despre Noi

Departamentul de Mecatronica si Dinamica Masinilor este subordonat Facultatii de Autovehicule Rutiere, Mecatronica si Mecanica a Universitatii Tehnice din Cluj-Napoca. Departamentul gireaza pregatirea studentilor specializarilor de Mecatronica si Mecanica Fina si Nanotehnologii (Ciclul I – studii universitare de Licenta – 4 ani).

Colectivul catedrei sustine activitatile didactice privind disciplinele fundamentale: Mecanisme, Educatie Fizica si Sport precum si cele de specialitate in domeniile Mecatronica, Mecanica Fina, Biomecatronica, Fluidtronica, Aparate si sisteme de masurare, s.a., atat pentru specializarile pe care departamentul le gireaza cat si pentru alte programe de studii apartinand facultatilor: Mecanica; Constructii de Masini ; Ingineria Materialelor si a Mediului; Automatica si Calculatoare si Inginerie Electrica. Cadrele didactice de specialitate din cadrul departamentului sustin activitatea didactica la disciplinele de Educatie Fizica si Sport pentru toate specializarile Universitatii Tehnice din Cluj-Napoca.

Catedra gireaza deasemenea doua programe de Master in domeniile: Ingineria Sistemelor Mecatronice si Inginerie de Precizie si Managementul Calitatii (Ciclul II – studii universitare de Masterat – 2 ani). In cadrul departamentului se pot continua studiile universitare de Doctorat (Ciclul III – studii universitare de Doctorat – 3 ani), sub indrumarea a 6 profesori conducatori de doctorat, in domeniul Inginerie Mecanica si domeniul Inginerie Industriala.

In departament se desfasoara o sustinuta activitate de cercetare in domenii prioritare la nivel national si international deopotriva, precum: Mecanisme si dinamica masinilor, Mecatronica, Robotica, Biomecatronica, Tehnologii educationale. Pe structura departamentului au fost acreditate urmatoarele structuri de cercetare:
Laboratorul de Cercetare in Mecatronica si Energie;
Laboratorul de Cercetare pentru Sisteme Inteligente Reconfigurabile si de Navigatie Autonoma;
Laboratorul de Cercetare a Sistemelor Mecatronice Avansate.

Baza materiala pentru activitatile didactice si de cercetare asigura materializarea principiilor de baza consacrate: “invatare prin practica” si “invatare prin cercetare”. Aceste abordari favorizeaza interdisciplinaritatea, ca baza pentru stimularea initiativei si creativitatii.

Consiliul Departamentului:
Prof.dr.ing. Mircea BARA – Presedinte
Prof.dr.ing. Olimpiu TATAR – Membru
Sef Lucr.dr.ing. Sergiu-Dan STAN – Membru