Licență

Departamentul de Mecatronică și Dinamica Mașinilor gireaza pregătirea studenților pentru Ciclul I – Programe de studii universitare de licență (4 ani) la specializările:


Mecatronică (domeniul de studiu – Mecatronică și Robotică)

1. Denumirea programului de studii conform cu nomenclatorul aprobat prin HG: Mecatronică
2. Denumirea programului de studii în Limba Engleză: Mechatronics
3. Instituția care a realizat autorizarea: ARACIS
4. Perioada ultimei evaluări: 2017-2022
5. Calificativul obținut: Încredere
6. Denumirea facultății organizatoare: Facultatea de Autovehicule Rutiere, Mecatronică și Mecanică
7. Persoana de contact: Conf.dr.ing. Olimpiu Hancuolimpiu.hancu@mdm.utcluj.ro
8. Domeniul de studii universitare: Mecatronică și Robotică
9. Durata: 4 ani (8 semestre)
10. Numar de credite: 240 credite ECTS


Mecanică Fină și Nanotehnlogii (domeniul de studiu – Inginerie Mecanică)

1. Denumirea programului de studii conform cu nomenclatorul aprobat prin HG: Mecanică Fină și Nanotehnologii
2. Denumirea programului de studii în Limba Engleză: Precision Mechanics and Nanotechnologies
3. Instituția care a realizat autorizarea: ARACIS
4. Perioada ultimei evaluări: 2017-2022
5. Calificativul obținut: Încredere
6. Denumirea facultății organizatoare: Facultatea de Autovehicule Rutiere, Mecatronică și Mecanică
7. Persoana de contact: Prof.dr.ing. Cornel Brișancornel.brisan@mdm.utcluj.ro
8. Domeniul de studii universitare: Inginerie Mecanică
9. Durata: 4 ani (8 semestre)
10. Numar de credite: 240 credite ECTS