Licenta

Departamentul de Mecatronică si Dinamica Masinilor gireaza pregatirea studentilor pentru Ciclul I – Programe de studii universitare de licenta (4 ani) la specializarile:
Mecatronica (domeniul de studiu – Mecatronica si Robotica)
Mecanica Fina si Nanotehnlogii (domeniul de studiu – Inginerie Mecanica)