Info Studenti

Orarul Facultatii de Autovehicule Rutiere, Mecatronica si Mecanica poate fi consultat de mai jos:
ORARUL Facultatii de Autovehicule Rutiere, Mecatronica si Mecanica

Cercuri Stiintifice Studentesti:
Cercul studentesc de Biomecatronica Aplicata (BioMA)
Cercul studentesc de Sisteme Mecatronice Industriale (MInd)
Cercul studentesc de Robotica Mobila (RoMob)
Cercul studentesc de Sisteme Mecatronice de Precizie (SiMeP)
Cercul studentesc de Sisteme Inteligente Reconfigurabile (SIR)
Cercul studentesc de Programarea Microsistemelor (uProg)
Cercul studentesc de Echipamente pentru Procese Industriale Automate (EPIA)

Materiale didactice:

  • Licenta:

Curs Matlab pentru Metode avansate de control
Curs Senzori
Lab Tutorial Control
Curs Disciplina Microcontrolere
Curs Aparate si Sisteme de Masurare
Curs Metrologie
Curs Senzori si Sisteme Senzoriale
Curs Mecanisme II – Calin Rusu
Curs Mecanisme – Ing. Electrica, an II – Calin Rusu
Curs Mecanisme I – Emil Teutan
Curs Optica Tehnica

  • Master:

Curs Agenti autonomi Inteligenti
Curs Controlul digital al sistemelor mecatronice
Curs Sisteme Neliniare
Curs Modelarea si identificarea experimentala a sistemelor mecatronice
Curs Sisteme Fuzzy-Neuro
Curs Metode experimentale
Curs Identificarea sistemelor mecatronice
Curs Fiabilitatea si Mentenanta Sistemelor
Curs Programare Avansata in Matlab
Curs Tehnici de Prelucrare a Rezultatelor Cercetarilor Experimentale
Curs Sisteme Integrate in Ingineria de Precizie