Inginerie de Precizie si Managementul Calitatii


 


 
Programul de master: Inginerie de Precizie si Managementul Calitatii
Facultatea de Autovehicule Rutiere, Mecatronica si Mecanica
Domeniul de studii universitare: Inginerie Mecanica
Durata: 2 ani (4 semestre)
Numar de credite: 120 credite ECTS

Descrierea programului:
Obiectivul programului este pregatirea de specialisti in domeniul inginerie de precizie si a managementului calitatii. Programul este conceput pe durata a patru semestre, cu cate cinci discipline pe semestru. Programul raspunde provocarilor societatii moderne generate de dezvoltarea gandirii sistemice si de ansamblu, pe toate nivelurile procesului educational si profesional.

Scopul programului propus este orientat in special asupra problemelor teoretice si practice de cercetare-dezvoltare a unor procedee avansate, asupra metodelor de evaluare si analiza a datelor experimentale, asupra metodelor de asigurare si control a calitatii cat si asupra cunostiintelor de proiectare, fiabilitate si siguranta in functionare.

Cunostinte teoretice si practice sunt asigurate de prelegeri si aplicatii privind:
– Tehnici de prelucrare a rezultatelor cercetarilor experimentale;
– Design si ergonomie in ingineria de precizie;
– Sisteme avansate de productie in ingineria de precizie;
– Sisteme de masurare si achizitii de date;
– Asigurarea si controlul calitatii in ingineria de precizie (optional1);
– Baze de date si aplicatii internet;
– Managementul calitatii;
– Materiale si tehnologii avansate;
– Sisteme integrate in ingineria de precizie;
– Sisteme informatice CAD/CAM(optional2);
– Proiectare optimala a sistemelor de precizie;
– Metode si tehnici avansate de control;
– Sisteme mecanice de precizie;
– Fiabilitatea si mentenanta sistemelor de precizie;
– Modelarea, simularea si proiectarea microsistemelor electromecanice;
– Modelarea, simularea si experimentarea aparaturii biomedicale si a aparaturii pentru cercetare;
– Managementul pregatirii tehnologice si gestiunea fabricatiei.
(Anexa – Planul de invatamant)

Abilitati:
– Sa poata utiliza diferite tehnici de calcul, analiza si prelucrare a datelor;
– Sa poata aplica conceptele si metodele noi ce stau la baza designului in ingineria de precizie;
– Sa poata intelege specficul activitatii si sa poata raspunde si contribui la implementarea procedurilor de asigurare si control a calitatii;
– Sa interpreteze rezultate utilizand sisteme avansate de masurare;
– Sa proiecteze, sa realizeze si sa asigure mentenanta sistemelor de precizie;
– Sa poata comunica si oferi solutii tehnice specifice intr-o maniera profesionala; etc.

Deprinderi:
– Sa controleze si sa opereze sisteme avansate de productie din industrie;
– Sa implementeze proceduri privind managementul si asigurarea calitatii, a mentenantei sistemelor;
– Sa cunoasca procedurile si tehnicilie avansate de control;
– Sa utilizeze proceduri privind managementul si gestiunea pregatirii tehnologice si a fabricatieie, etc.

Cercetare: Fiecare semestru, prevede desfasurarea unei activitati efective de cercetare in baza unor teme propuse de colectivul departamentului sau de catre masterand in accord cu conducerea. Semestrul IV, prevede exclusiv activitate de cercetare, care se va concretiza prin finalizarea lucrarii de disertatie. Masteranzii pot fi cooptati sa lucreze alaturi de echipele de cercetare existente la nivelul departamentului.

Burse: Se ofera burse de studiu precum si burse sociale.

Finalizarea studiilor: Studiile universitare de masterat se incheie cu sustinerea unei lucrari de disertatie. Lucrarea de dizertatie trebuie sa includa contributii originale ale autorului de minim 30% din volumul lucrarii, obtinute in perioada studiilor universitare de masterat.

Continuarea studiilor: O parte din cercetarile cuprinse in temele de disertatie vor putea fi continuate in ciclul superior de studii, cel de doctorat. In cadrul departamentului isi desfasoara activitatea 6 conducatori de doctorat.