Ingineria Sistemelor Mecatronice


 


 
Programul de master: Ingineria Sistemelor Mecatronice
Facultatea de Autovehicule Rutiere, Mecatronica si Mecanica
Domeniulde studii universitare: Mecatronica si Robotica
Durata: 2 ani (4 semestre)
Numar de credite: 120 credite ECTS

Descrierea programului
Principalul obiectiv al programului de studii este sa pregateasca ingineri specialisti in domeniul sistemelor mecatronice avansate. Programul de master este conceput pe durata a patru semestre in care vor fi acumulate cunostiinte teoretice si practice utile in cercetarea si dezvoltare unor sisteme mecatronice avansate. Pe durata celor doi ani de studii vor avea loc mai multe intalniri cu specialisti din mediu economic si academic.

In urma finalizarii studiilor, absolventii vor avea un nivel ridicat de cunostiinte teoretice si practice privind:
– Sisteme Mecatronice Avansate;
– Elemente de Robotica Avansata;
– Controlul Digital al Sistemelor Mecatronice;
– Proiectarea Optimala a Sistemelor Mecatronice;
– Controlul Avansat al Proceselor Neconventionale;
– Sisteme CAD-CAE-CAM;
– Programarea Avansata in Matlab;
– Fiabilitatea si Mentenanta Sistemelor Mecatronice;
– Echipamente avansate de comanda si control in sisteme de conversie electromecanica a energiei;
– Inventica si tehnici de creativitate;
– Elemente de realitate virtuala si vedere artificiala in mecatronica;
– Baze de Date si Aplicatii Internet;
– Metode Experimentale si Elemente de Inteligenta Artificiala in Mecatronica;
– Sisteme Mecanice de Precizie;
– Agenti Autonomi Inteligenti si Biomecatronica
(vezi – Planuri de invatamant).

Cunostiintele dobandite se vor regasi in activitati precum:
– utilizarea diferitelor tehnici de calcul;
– analiza si prelucrare a datelor specifice cercetarii;
– proiectarea, realizarea, controlarea si operarea sistemelor mecatronice avansate din industria auto si robotica;
– aplicarea conceptelor si metodele noi ce stau la baza cercetarii si inovarii;
– rezolvarea problemeleor practice utilizand metode moderne de diagnoza;
– studiul echipamentelor din ingineria biomedicala;
– exploatarea si controlarea diferitelor linii tehnologice automate, etc.

Cercetare: Fiecare semestru, prevede desfasurarea unei activitati efective de cercetare in cadrul departamentului. In semestru patru este prevazuta exclusiv activitatea de cercetare, care se va axa pe finalizarea lucrarii de disertatie. Studenti pot fi cooptati sa lucreze alaturi de echipele de cercetare existente la nivelul departamentului.

Burse: Se ofera burse de studiu precum si burse sociale.

Finalizarea studiilor: Studiile universitare de masterat se incheie cu sustinerea unei lucrari de disertatie. Lucrarea de dizertatie trebuie sa includa contributii originale ale autorului de minim 30% din volumul lucrarii, obtinute in perioada studiilor universitare de masterart.

Continuarea studiilor: O parte din cercetarile cuprinse in temele de disertatie vor putea fi continuate in ciclul superior de studii, cel de doctorat. In cadrul departamentului MDM isi desfasoara activitatea 6 conducatori de doctorat.