Concurs ocupare posturi in sistem “Plata cu ora” – Cadre didactice asociate

Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca, cu sediul în localitatea Cluj-Napoca, str. Memorandumului, nr.28, jud. Cluj, organizează concurs pentru ocuparea în sistem “plata cu ora” a următoarelor posturi didactice vacante în cadrul Departamentului Mecatronică și Dinaminca Mașinilor al Facultății de Autovehicule Rutiere, Mecatronică și Mecanică: Educatie Fizica si Sport, Proiectare Asistata de Calculator, Informatica Aplicata, Materiale si Tehnologii Avansate.
Mai multe detalii in acest anunt.