Anunt ocupare posturi la plata cu ora – Cadre Didactice Asociate

Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca, cu sediul în localitatea Cluj-Napoca, str. Memorandumului, nr.28, jud. Cluj, organizează concurs pentru ocuparea în sistem “plata cu ora” a unor fracțiuni de posturi didactice vacante în cadrul Departamentului Mecatronică și Dinamica Mașinilor al Facultății de
Autovehicule Rutiere, Mecatronică și Mecanică.

Mai multe detalii aici.