Rezumat

Proiectul “Python” vizează realizarea unui braț robotic continuu bazat pe o abordare fluidică inovatoare, fiind destinat lucrărilor de recoltare și inspecție specifice agriculturii de precizie și fermelor verticale ale orașelor inteligente.

Noutatea demersului constă în conceptul și tehnologia inovativă propusă care permit realizarea unui braț manipulator continuu, de tip fluidic (ecologic), caracterizat prin suplețe (raport mic între diametrul și lungimea brațului), forță (acționare fluidică), hiper-dexteritate (arhitectură continuă) și spațiu de lucru mare (sferic).