Braț robotic continuu pentru recoltare automată și inspecție cu aplicații în agricultura verticală – PYTHON

P Y T H O N

Titlu: BRAT ROBOTIC CONTINUU PENTRU RECOLTARE AUTOMATA SI INSPECTIE CU APLICATII ÎN AGRICULTURA VERTICALA

Cod proiect: PN-III-P2-2.1-PED-2019-4939
Tipul proiectului: Proiect experimental – demonstrativ (PED)
Autoritatea finanțatoare: UEFISCDI
Beneficiar: Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca
Durata contractului: 03.08.2020 – 02.08.2022
Director: Conf.dr.ing. Olimpiu HANCU