Scopuri si Obiective

 
        Obiectivele specifice sunt:
 
1. Dezvoltarea și implementarea unui curriculum pentru un program de Master în inginerie electrică și combinarea a două moduri de predare: e-learning și face-to-face. Programul va fi implementat în comun de universități din Palestina.
2. Promovarea și adoptarea sistemului Bologna, a procedurilor de asigurare a calității și ECTS.
3. Îmbogățirea capacității mediului academic palestinian prin furnizarea de oportunități de cercetare și colaborare cu mediul academic din UE și supervizarea în comun a lucrărilor de disertație.
4. Dotarea laboratoarelor ce urmează să fie utilizate de către studenți în timpul studiilor.
5. Îmbunătățirea legăturilor cu industria locală din Palestina în vederea oferirii studenților a unor programe relevante și oportunități de carieră pentru absolvenți.
 
        Obiectivele vor fi atinse printr-o serie corespunzătoare de activități:
 
1. Vizite scurte ale personalului academic din universitățile palestiniene în UE cu scopul explorării metodologiilor de predare din UE, inclusiv platforme de e-learning.
2. Vizite scurte ale personalului academic din UE la universitățile palestiniene cu scopul oferirii de cursuri de formare și dezvoltare profesională continuă a personalului universităților palestiniene.
3. Vizite scurte ale personalului academic din UE la universitățile palestiniene pentru predarea unor cursuri studenților masteranzi.
4. Vizite de 3 luni pentru 8 studenți palestinieni la universități din UE pentru supervizarea lucrărilor de dizertație.