Joint MSc In Electrical Engineering – JMEE

          Acest proiect TEMPUS are scopul de a spori capacitatea a trei universități palestiniene prin dezvoltarea unui program sustenabil de Master în inginerie electrică axat pe energie/putere și pe crearea de rețele și comunicații ce oferă facilitățile necesare masteranzilor în timpul studiilor și a realizării lucrărilor de dizertație. Principalele grupuri țintă ale acestui proiect sunt personalul celor trei universități palestiniene și studenții care studiază programul de Master.
          Partenerii JMEE din cadrul UE au o experiență bogată de predare și de cercetare în inginerie electrică precum și o experiență semnificativă în implementarea unor proiecte TEMPUS, ceea ce asigură realizarea în bune condiții a obiectivelor proiectului.
          Universitățile partenere din UE vor contribui la predarea disciplinelor pentru prima serie de studenți masteranzi. Pe termen mai lung, mediul academic al consorțiului (Palestina și UE) vor coopera pentru realizarea unor propuneri de cercetare și publicații în domenii de interes comun.