HOME
  Oferta Educatională  
  Admitere  
  Info Student  
  Cercetare  
  SR Robotică - Filiala Cluj  
  Manifestări Ştiinţifice  
  Anunţuri / Evenimente  
  Colectivul Departamentului  
  Contact  
   
  Forum  
     
   
   

 


        Departamentul de Mecatronică şi Dinamica Maşinilor
aparţine de Facultatea de Mecanică a Universităţii Tehnice din Cluj-Napoca. Departamentul girează activităţile privind disciplinele: Mecanisme, Mecanică Fină, Mecatronică, Biomecanică, Mecanică, Educaţie Fizică şi Sport, pentru studenţii din domeniul Ingineriei Mecanice precum şi pentru studenţii de la Facultatea de Automatică şi Calculatoare, Facultatea de Electronică, Telecomunicaţii şi Tehnologia Informaţiei, şi la Facultatea de Inginerie Electrică. Departamentul girează direct pregătirea studenţilor de la specializările: Mecanică Fină şi Nanotehnologii şi Mecatronică, specializări aparţinând Facultăţii de Mecanică. De asemenea, departamentul nostru susţine activităţile disciplinei de Educaţie Fizică tuturor studenţilor din cadrul Universităţii Tehnice din Cluj-Napoca.

        Activităţile didactice se desfăşoară în săli de curs şi amfiteatre moderne, laboratoarele fiind dotate cu tehnică de calcul de ultima generaţie şi echi-pamente moderne, realizate de firme de prestigiu din Europa (FESTO, SIEMENS, HAMEG, HPS, dSPACE, ISEL Automation, SMC, LEGO etc).

Vezi pagina de realizari ale studentilor si evenimente stiintifice...


 
Mai multe informatii... Oferta Educationala Cercetare

 


Mecatronica - Ştiinţa maşinilor inteligente. Prin planul de învăţământ al specializării de Mecatronică, elaborat în concordanţă cu standardele europene, se asigură o pregătire de bază în domeniul mecanic şi temeinice cunoştinţe în domeniile: electronică, informatică, microprocesoare, control, economie.

Mecanică Fină şi Nanotehnologii - Planul de învăţământ al specializării Mecanică Fină şi Nanotehnologii asigură pregătirea în domeniul proiectării, realizării şi exploatării aparaturii de măsură şi control, optice, cine-foto, biomedicale, echipamentelor periferice ale calculatorelor, hidro-pneumatice de automatizare, automatelor de control şi servire.


Studii universitare de masterat - Absolvenţii specializărilor Mecatronică şi Mecanică Fină şi Nanotehnologii îşi pot continua studiile universitare la una din cele două specializări de masterat:
       -    Ingineria sistemelor mecatronice;
       -    Ingineria de precizie şi managementul calităţii;

 
  MECATRONICA         detalii
 
  Noutati - Anunturi    Toate
 

 
 
  Proiecte cercetare   Lista
   
 
 

Admitere  |   Laboratoare  |  Colectivul Departamentului  |  Contact  |  Legalitate

 
Copyright © Departamentul MDM. Toate drepturile rezervate